Đánh giá của kkpham

kkpham 7

Nội dung không quá mới nhưng được khai thác vô cùng hồi hộp và gay cấn. Nữ chính diễn khá tốt, mang lại đầy đủ cảm xúc và sắc thái cho phim.