Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Kong: Đảo Đầu Lâu là một bộ phim kịch tích và hấp dẫn từ những giây phút đầu tiên cho đến khi những dòng credit bắt đầu xuất hiện. Một phiên bản Apocalypse Now trộn lẫn cùng một chút yếu tố viễn tưởng và những cảnh quay mỹ lệ, một cách tiếp cận mới đối với Kong nhưng vẫn gửi gắm một thông điệp quý giá từ 3 phần trước: Đừng bao giờ khinh thường sức mạnh của tạo hóa. Nhờ có Jordan Vogt-Roberts, Kong is King again.