Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Rất đáng yêu, nhẹ nhàng và nhiều thông điệp thú vị. Phần lồng tiếng nhìn chung là ổn. Hình ảnh thì không cần phải bàn, quá đỉnh.