Đánh giá của adaungo

adaungo 10

phim hay. kĩ xảo đẹp. kết hợp võ thuật đan xen yếu tố hài. có tính nhân văn. 1 bộ phim tuyệt vời nữa có chú Thành Long mà mình theo dõi