Đánh giá của bebuthanh

bebuthanh 6

Phim mất chất Thành Long của thời xưa là hài võ thuật, giờ chỉ toàn hài tình tiết nhảm. Cũng buồn cười, nhưng không được tinh tế giống như hài võ thuật hồi xưa. Nội dung thì cũng chả có gì đặc sắc, nhiều tình tiết thiếu logic