Đánh giá của Ngththnga1906

Ngththnga1906 9

Ending và nước mắt rơi ko kiềm được, nức nở ... do mình hơi uỷ mị. Nhưng mà thật rất thuyết phục, câu chuyện tình yêu rất dũng cảm, đó là thứ tình yêu cao hơn cả tình yêu đôi lứa.