Đánh giá của Nhật Phạm

Nhật Phạm 5

Phim đầu tư nhiều tiền nhưng lại đem đến sự thất vọng dành cho mình :( tuy nhiên mình cũng thấy hay hơn indisious 4 :3