Đánh giá của AndyAy

AndyAy 7

Phim kinh dị đề tài mới lạ, dẫn dắt cảm xúc tốt nhưng mình không thích cách giải quyết vấn đề của phim.