Đánh giá của VLynd

Phim xem được, giải trí dễ thương. Kỹ xảo xứng đáng 10 điểm vì toàn đánh nhau vào ban ngày, mấy con quái vật được làm rất chi tiết và sinh động.
Diễn viên đóng tốt và có tương tác ăn ý. 10đ cho chú chó Boy.
Tuy nhiên mấy cảnh cận chiến giữa người với người lại không được đẹp mắt.