Đánh giá của Đặng Tiến

Đặng Tiến 1

nhảm nhí, 0.1 sao