Đánh giá của 221b

221b 10

Mấy bạn đọc review ở dưới kìa, rất chi tiết & đầy đủ
Mình chỉ muốn nói thêm là nhạc rất hay, hay cực kỳ hay luôn
Đi coi đi mấy bạn, nói thật lòng đó :)