Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim nhạt, rối rắm, thiếu cảm xúc, phiên bản lỗi của The Intouchables.