Đánh giá của Thụy Khanh

Thụy Khanh 10

Rất hay ???giật gân dã man, cứ tưởng hết rồi mà vẫn còn...Hay dã man hay