Đánh giá của Hardy

Hardy 7

Giải mã mê cung nhưng rốt cuộc lại đưa người xem vào mê cung của mười vạn câu hỏi vì sao...

Mà dù thế nào thì đây cũng là một kết thúc tương đối có hậu. Cuộc đời rồi vẫn sẽ tươi đẹp, nếu ngày mai thức dậy vẫn còn thấy ánh mặt trời.