Đánh giá của KNTT

KNTT 8

Cho đến cuối bộ phim có thể sẽ có những người xem không thể hiểu được tại sao Kun lại có thể gặp lại đứa em đến từ tương lai cùng với những sự việc kỳ lạ khác, thế nhưng một khi họ đã có thể hiểu ra rồi thì mới thấy được cái nhìn đầy ngưỡng mộ của nhà làm phim đối với một đứa trẻ, mặc dù chúng có thể quậy phá, ngỗ ngịch và phiền hà đấy nhưng những gì mà chúng mang lại thật tuyệt vời biết bao!