Đánh giá của Trang Huyền

Trang Huyền 8

Phần đầu hơi nhạt. Càng sau càng hay :)