Đánh giá của 567775927061943

567775927061943 2

ngắn, vội, xem để giải trí vì nội dung chả có gì phải suy nghĩ đúng kiểu film marvel dồn cả ngàn hiệu ứng đồ họa nhưng não thì vẫn ko dồn nhiều như DC.