Đánh giá của LaRoma

LaRoma 4

Mortal Kombat thực sự không hề hay. Dẫu cho đâu đó bộ phim vẫn có một số điểm thú vị, tổng thể những khía cạnh căn bản nhất về Film Making thì MK đều chỉ ở mức trung bình trở xuống.