Đánh giá của Nguyễn Minh Triết

Nguyễn Minh Triết 10

Âm nhạc và tuổi trẻ. MVTC là bộ phim cho những người trẻ, những người đang khát khao thể hiện bản thân, những người yêu và được yêu.Nhạc trong phim nghe rất được, cảnh quay đẹp, diễn xuất ổn. Phim giải trí tốt hơn mình mong đợi.