Đánh giá của Mai Thảo Nguyên

Mai Thảo Nguyên 9

Film nhẹ nhàng, tình cảm dễ thương hay hơn mình nghĩ. Đặc biệt nam chính quá đẹp trai