Đánh giá của Hienrua

Hienrua 10

Phim có thể khiến bạn vừa khóc vừa cười.Đi xem với con em mà nó lúc thì cười lúc thì khóc tutu.Cung bật cảm xúc đủ để khiến ai vào rạp rồi khi bước ra rạp thì đều có thể nhớ từng chi tiết chứ không như những bộ phim khác.Xuất xắc từ nội dung đến nhân vật.