Đánh giá của PhamHoai

PhamHoai 8

Trời ơi phim hay quá, xem phim mà cảm xúc nào cũng có, vui có buồn có, có lúc còn khóc nữa chứ. Nên đi xem cùng gia đình.