Đánh giá của TrangDo

TrangDo 10

Là 1 bộ phim hài nhưng rất cảm động, đem đến cho người xem không chỉ là tiếng cười mà đọng lại sau đó là 1 cảm xúc chân thành. Mấy ai hiểu được cảm giác có người anh, dù thưong đấy, dù yêu đấy nhưng cũng rất giận. Mấy ai hiểu được cảm giác phải xa rời người thân yêu của mình quá sớm. Khi chúng ta có, chúng ta không biết trân trọng, để rồi khi mất đi ta nuối tiếc vô cùng. Hãy sống chân thành, nhiệt tình cho tuổi trẻ của mình. Yêu D.O rất nhiều!