Đánh giá của cuongdv_95

cuongdv_95 4

cho 4 điểm là rộng tay lắm rồi. thực sự thì k hiểu sao phim dở - nhảm - nhạt như này mà vẫn đông khách???