Đánh giá của Gunn

Gunn 5

Không hấp dẫn như trailer!
Phim chán, nhiều phân cảnh xem buồn ngủ. Màu sắc phim cổ điển nhưng không tạo được nét ma mị và rùng rợn.
Nội dung dễ đoán, có ý tưởng nhưng vẫn làm chưa tới. Mong đợi những phim sau thành công hơn của a Huỳnh Đông