Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 8

Không những mang đủ các yếu tố vui tươi, nhí nhảnh và xúc động, Okja còn là một bộ phim chứa đựng những bài học đầy ý nghĩa dành cho con người. Bạn xem nó, bạn cảm nhận nó và rồi bạn kẹt trong một suy nghĩ: "Mình sẽ nên làm gì?".