Đánh giá của VLynd

Lúc đầu thì siêu dễ thương luôn, mấy câu nói, mấy trò bựa bựa tuổi học trò quá sức cưng. Tình tiết diễn biến phù hợp với sự trưởng thành của các nhân vật nhưng sao tình yêu lại không thể trưởng thành thế? Một cái kết hoàn toàn hợp lý, thực tế dù dễ lấy đi nước mắt 1 cách dễ chịu.