Đánh giá của Khương Mạnh Nguyễn

Khương Mạnh Nguyễn 9

Phim rất tuyệt vời ... diễn viên ăn ảnh ... nhạc cũng hay ... ncl không đi đâu đc!