Đánh giá của Thu Trang

Thu Trang 10

Phim rất hay, lần đầu tiên xem một bộ phim điện ảnh mà cứ cười suốt như thế. Phim cũng rất ý nghĩa khi nói về lựa chọn giữa gđ và sự nghiệp. Ấn tượng đặc biệt vs nhạc phim :”Tâm sự tuổi 30”.