Đánh giá của An Quí Trần

An Quí Trần 9

phim hay cười tẹt ga mình k xem bản gốc nên cũng k quan tâm giống hay khác gì quan trọng là vui có cao trào có cảm động. diễn viên dễ thương a Bình đóng cũng tốt.
Phim đáng xem