Đánh giá của Phạm thành bùi phương

Phạm thành bùi phương 10

Phim nolan thì nó đã là sản phẩm chất lượng rồi nên không cần bàn cãi, chỉ cần biết nó hay tới mức nào thôi và mình có hiểu hết được những gì ông Nolan truyền tải không, hôm nay sẽ ra rạp xem thêm lần nữa.