Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan · 6

Mở đầu tốt, đoạn kế hơi "buồn cười", đoạn tiếp phát nóng, đoạn giữa căng thẳng, đoạn kế giữa thì quá "tiện lợi", đoạn kết tương đối ổn.
Hù dọa: Tui thì không thấy sợ nhưng không biết người khác có thấy sợ không
Vấn đề muôn thuở của phim kinh dị Mỹ: "ngu hóa" nhân vật và đơn giản hóa việc khám phá các bí mật
Xây dựng nhân vật: khá tốt, đặc biệt diễn đạt được sự thích ứng với hoàn cảnh chiến tranh làm biến đổi con người ra sao
Kỹ xảo - hành động: trung bình khá.

P/s: coi hơi ức chế bởi độ ngu của dàn nhân vật thôi; muốn nam chính chết mà nó vẫn còn sống nhăn