Đánh giá của Hieu Vo

Hieu Vo 9

đọc review thấy chê dữ quá, mình xem thấy ok, film không xuất sắc nhưng quá đủ cho 1 film xem giải trí