Đánh giá của Minh Hoa

Minh Hoa 10

Mình chưa xem phần 1
Mình và bạn mình xem cảm thấy rất hay phải nói là hấp dẫn haha