Đánh giá của Kurein

Kurein 9

Phim dễ thương, từ nhân vật cho đến nội dung và nhất là cái kết màu hường phấn XD
Nếu có điều kiện thì hãy xem sub, dub rất chán.