Đánh giá của Gunn

Gunn 5

Phim thuần giải trí, kịch bản đơn giản, nhiều đoạn hơi thừa làm mình hơi buồn ngủ. Phim hài nhưng chưa đủ để cười lăn cười bò. Nữ chính xinh nhưng ngoài xinh thì không để lại ấn tượng.