Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 7

Gay cấn - hồi hộp - giàu cảm xúc!
Đây là một thành công khác từ bộ đôi Peter Berg và Mark Wahlberg!
7.7/10