Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Phim coi tạm dù nội dung khá hấp dẫn. Hành động, bạo lực dữ dội, có vẻ bị cắt ít nhưng không tạo được cảm giác hồi hộp hay căng thẳng gì hết. Nhiều đoạn hơi nhạt và thừa. Phim về gia đình, công lý mà thông điệp ko rõ ràng, kiểu như đặt đề khó xong giải bị hụt hơi. Nếu bạn ko đòi hỏi quá cao thì giải trí vẫn ổn.