Đánh giá của Tam Nguyen

Tam Nguyen 9

Phim hay, kĩ xảo ổn, đạo diễn rất thông minh và chặt chẽ. Diễn xuất của mọi người cũng ổn :>