Đánh giá của Khiet

Khiet 5

Kĩ xảo hoành tráng vãi. Cốt truyện thì quá đơn giản, nhiều đoạn dài dòng phát mệt, nhiều đoạn thì thiếu logic, như nguyên nhân salazar bị nguyền rủa, được cái nữ chính hơi bị xinh đẹp.