Đánh giá của Genis

Genis 6

Ngoài những biểu cảm siêu dễ thương của các Pokemon, đặc biệt là Pikachu và Psyduck, còn lại tất cả quá nhạt nhòa. Nội dung vốn đơn giản lại bị phức tạp hóa bởi quá nhiều thoại của Pikachu. Kết phim là một cục sạn to đùng. Yếu tố con người quá nhiều và các Pokemon gần như chỉ làm nền, xem rất khó chịu.