Đánh giá của VLynd

VLynd 6

Ngoài sự dễ thương của Pokémon ra thì không tồn đọng được gì hết, thậm chí sức mạnh của mấy ẻm cũng không được phô bày đủ đã nữa.
Cốt truyện thì lộn xộn và chẳng có gì mới mẻ, có chăng là quăng mấy Pokémon vô cho nó thêm lạ được miếng. Phản diện thì nhạt nhẽo, dễ đoán, dễ diệt. Kỹ xảo không đủ ấn tượng.
Bạn đi chung với mình còn bảo Upin Ipin còn hấp dẫn hơn. Hông lẽ thời của Hollywood đi xuống rồi sao?
Thôi thì ai dễ tính, xem giải trí vẫn được.