15 đánh giá · 10 review

73%

Gửi đánh giá của bạn!

Bị cắt te tua thấy thương. Đoạn đầu hơi lan man, nhân vật chính như kiểu ngầu lòi ta đây đùng phát nữa sau phim tính cách thay đổi 180 độ. Được mỗi đoạn giữa là kịch tích cao thôi còn sau đó bắt đầu vô lí và nhạt rồi. Ý tưởng tiềm năng nhưng chưa được khai thác triệt để.

Xem tất cả 10 đánh giá khác

Thành viên đánh giá

đang tải...
10
1