Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Ý tưởng phim thú vị nhưng plot twist ở đoạn cuối giải thích quá nhiều về động cơ của các nhân vật khiến phim mất đi ít nhiều hấp dẫn. Một số điểm không được xử lý tốt và khá khiên cưỡng.