Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 9

Nếu là fan của Star Wars thì bạn sẽ thật sự thích bộ phim này! đồng thời cũng là một bước tiến mới trong phong cách làm phim của Disney.