Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Đi coi phim Việt hay nói đùa, mong là sẽ có bất ngờ. Và hôm nay khá là bất ngờ với Rừng Xanh của Khương Ngọc.
Dám nghĩ, dám làm và cân đối khá ổn.
Mong phần này thắng để xem Khương Ngọc sẽ kể chuyện gì trong phần 2.