Đánh giá của Maii

Phim kịch bản điển hình nhưng dựng phim khá tệ, chèn thêm yếu tố kỳ ảo khá kỳ, nhân vật phát triển khó hiểu và phi logic. Vớt vát lại mấy cảnh đánh đấm nhưng lại lạm dụng slow motion nên xem khá mệt mỏi.