Đánh giá của Arisu

Arisu 7

Thông điệp về một xã hội coi trọng bằng cấp được phim thể hiện hay, mượt và chân thật. Nhưng cách lồng cốt truyện về gia đình của phim hơi không liên quan lắm, làm phim bị loãng và không phát huy hết được tiềm năng của kịch bản.