Đánh giá của 2211763002409152

2211763002409152 9

Phim hay, hài (khá khác với mấy phim khác của DC), làm lôi cuốn người xem. Tuy nhiên mấy con quái nhìn hơi fail ☹️