Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Không hiểu sao coi Shazam nhớ tới cái không khí gia đình mùa giáng sinh trong Home Alone ghê nơi. Phim coi chán, nội dung như cuốn băng gia đình cho thiếu nhi ngày nghỉ. Kỉ xão cũng không quá hoàng tráng và chưa mượt.

DC vẫn còn loay hoay.